Stalling voor duofietsen bij de Plus in Voorhout uitgebreid

geplaatst in: Nieuwsberichten | 0

Door de komst van een derde duo-fiets (de Kales-fiets) in Voorhout moest de stallingsruimte worden vergroot. Deze stallingsruimte bevindt zich in de garage van de Plus in Voorhout. De Plus stelde direct extra ruimte voor Fietsmaatjes beschikbaar. Er moest echter wel een kleine verbouwing worden verricht. De Voorhoutse coördinator Hans Boere nam zelf het nodige gereedschap ter hand om de stallingsruimte te vergroten. Verdere ondersteuning werd verleend door aannemer Zwetsloot en de kosten van de bouwmaterialen nam de Rotary Club Voorhout voor zijn rekening. Na afronding van alle werkzaamheden konden de heren Zwetsloot en Van de Broek, voorzitter Rotary Club Voorhout, met veel genoegen symbolisch de sleutel van de nieuwe stallingsruimte aan Hans Boere overdragen.